Om oss

Future Eyewear Group grundades 1984 med försäljning av sol- och läsglasögon. År 1987 föddes Prestige, det första av Future’s egna varumärken. Nu har företaget en omfattande egen varumärkesportfölj, inklusive Dr.Zipe, Prestige, Granite, & Minibrilla.

Future Eyewear Group är det ledande företaget på sol & läsglasögon i Norden. Future Eyewear Group finns representerade med våra olika varumärken genom distributörer i mer än 20 länder världen över.

Företagskoncept

Future, som ledande aktör i Norden, har lång erfarenhet och kunskap om både produkt och marknad. Sedan företaget grundades har vi byggt upp en bred och solid varumärkesportfölj. Samtliga varumärken är våra egna och alla har en stark position på marknaden. Det är väldigt viktigt för oss med positioneringen av de olika varumärkena för att de ska vara unika och vara konkurrenskraftiga som möjligt. Därför är vi noga med vilka varumärken vi placerar på våra olika kundtyper.

Vi tror på en bra mix av våra glasögonmärken i butik för att vara attraktiv och nå flera målgrupper. Att Futures varumärken är svenska är en styrka och trygghet. Marknaden har förtroende för svenska produkter och vad det står för. Svenska varumärken förknippas ofta med god design och bra kvalitét. 

Vi ska också uppfylla våra kunders efterfrågan på god service och tillgänglighet genom att sträva efter en 100%-igt nöjd kund. Våra kundrelationer är väldigt viktiga för oss och vi uppgraderar alltid våra rutiner för att ge dig som kund den bästa servicen och de bästa möjligheterna att hitta de glasögon som ni önskar. Allt detta tillsammans gör oss helt unika i vår bransch!

Affärsidé och koncept

Koncept

Future finns och lyckas för att vi erbjuder våra kunder ett bättre totalkoncept än våra konkurrenter i fråga om produkt, exponering, marknadsföring, service, CSR-frågor etc. Det betyder helt enkelt en bättre affär genom ett genomarbetat koncept för dig som kund. Vi arbetar och utvecklas hela tiden efter vårt motto: "ENKLA AFFÄRER HELT ENKELT"

CSR

Future skall alltid ligga i framkant i glasögonbranschen gällande Future Ethics, som är vårt namn på CSR. Vi är medlem i BSCI och har regelbundna certifierade Audits i våra produktionsanläggningar. Vi är dessutom medlemmar i Kemikaliegruppen och jobbar ständigt för att ligga före uppsatta lagar inom detta område.

Mission

Vi skall vara föregångare i branschen med starka varumärken, samt ha fokus på affären i alla led baserat på service, design, kvalitet och pris. Då blir våra kunder marknadens mest nöjda kunder!

Affärsidé

Future ska vara Nordens ledande leverantör inom sol och läsglasögon samt närliggande produkter.

Etik och socialt ansvar

Future ser allvarligt på den utveckling som vi alla står inför vad gäller miljö och socialt ansvar. Vi har en mycket lång relation med våra leverantörer i Fjärran Östern och med tanke på detta har vi faktiskt en möjlighet att göra skillnad. Vi ställer oerhört stora krav på dem vad gäller socialt ansvar så som anställdas arbetsvillkor, löner, arbetsmiljö, arbetsskydd, hälsa, arbetstider och barnarbete mm. Vi besöker kontinuerligt fabrikerna i syfte att upprätthålla en löpande dialog och kontroll av produktionsförhållandena. Future är medlem i BSCI (Business Social Compliance Initiative) och har antagit BSCI:s Code of Conduct som vår egen. Vi säkerställer härigenom de höga krav som idag ställs på leverantörer, gällande produktion, socialt ansvar, arbetsförhållanden etc.

Future är sedan våren 2014 medlem i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF. Kemikaliegruppen finns till för att sprida färsk information om kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen. Härigenom får vi hjälp med att finna ev ämnen som på något sätt har en negativ påverkan på miljön. Vi har valt att gå så långt det bara är möjligt i denna fråga och sedan 2014 jobbar vi mer aktivt med detta.

Samtliga av våra förpackningar är tillverkade av miljövänligt papper. Allt från exportkartong till produktförpackning i butik är från och med 2009 helt återvinningsbara och är märkta med återvinningssymbolen.

Du kan känna dig trygg med att alla våra produkter uppfyller kraven för Europeisk standard. För teknisk dokumentation EU declaration of conformity vänligen följ nedan länk https://www.fostergrant.co.uk/ppe

  • Vi strävar efter gällande lagar, förordningar, avtal och direktiv

  • Vi levererar våra produkter på de mest energisparande och effektiva sätt som är möjligt

  • Vi arbetar aktivt med att byta ut förpackningar och material där vi ser att det finns miljövänligare alternativ

  • Vi kräver att våra leverantörer ska visa på ett aktivt arbete i frågor om miljö och socialt ansvar.
Åk till toppen